Våbenloven

 

Ny knivlov er trådt i kraft pr. 1. juli 2016 og enhåndsbetjente knive kategoriseres ikke længere som særlig farlige.

 

Den nye knivlov siger:

§ 1. Knive og blankvåben m.v. må ikke bæres eller besiddes på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lign., medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

Den fuld lovtekst kan læses her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179910